Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

modiglovinne
20:10
Czort karty rozdaje. 
— lovinne

September 12 2017

modiglovinne
20:07
0925 aab9 500

August 31 2017

modiglovinne
06:54
7767 07b7 500
Dance with me, my lion king.

August 30 2017

modiglovinne
16:09
Nie, rozpacz ze łzami nie jest straszna. Straszne jest to , co dzieje się gdy pokonasz niemoc. Kiedy po ciszy uświadamiasz sobie, jak wiele się  stało,  jak wiele się zmieniło.
— lovinne

August 29 2017

modiglovinne
20:17
3465 a7cb 500
Reposted bygreywolfamelinowaladymartini

August 28 2017

modiglovinne
10:58
modiglovinne
01:18
Kobieta, która ma marzenia, potrzebuje mężczyzny,  który w nie uwierzy. Będzie wierzył w nią i marzenie, które możliwe są tylko w TYM duecie.
— lovinne
Reposted byhope24warkocz

August 27 2017

modiglovinne
14:10

August 22 2017

modiglovinne
18:50
Nie wiem gdzie jesteś i co robisz, ale pamiętam Twoje ciepłe dłonie.
— lovinne

August 03 2017

modiglovinne
16:41
I co, była tragedia i jej nie ma, i życie składa się z tragedii, one leżą na życiu, przykrywają je jak gówna drogę.
— Jakub Żulczyk
Reposted bymusset musset

September 17 2017

modiglovinne
20:10
Czort karty rozdaje. 
— lovinne

September 12 2017

modiglovinne
20:07
0925 aab9 500

August 31 2017

modiglovinne
06:54
7767 07b7 500
Dance with me, my lion king.

August 30 2017

modiglovinne
16:09
Nie, rozpacz ze łzami nie jest straszna. Straszne jest to , co dzieje się gdy pokonasz niemoc. Kiedy po ciszy uświadamiasz sobie, jak wiele się  stało,  jak wiele się zmieniło.
— lovinne

August 29 2017

modiglovinne
20:17
3465 a7cb 500
Reposted bygreywolfamelinowaladymartini

August 28 2017

modiglovinne
10:58
modiglovinne
01:18
Kobieta, która ma marzenia, potrzebuje mężczyzny,  który w nie uwierzy. Będzie wierzył w nią i marzenie, które możliwe są tylko w TYM duecie.
— lovinne
Reposted byhope24warkocz

August 27 2017

modiglovinne
14:10

August 22 2017

modiglovinne
18:50
Nie wiem gdzie jesteś i co robisz, ale pamiętam Twoje ciepłe dłonie.
— lovinne

August 27 2017

modiglovinne
14:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl