Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

modiglovinne
22:45
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
Reposted byasylopath asylopath
modiglovinne
22:42
7214 6691 500
Reposted bydontforgetmeasylopath

March 09 2017

modiglovinne
21:52
Nie wszystkie więzienia mają kraty,
od oddechu ciężkie powietrze,
jesteś Ty i Twoje wnętrze.
Kłuje serce, wąskie oskrzela
zabrali Ci świat,
zmięta pościel, a ciepła nie ma.  

/lovinne
modiglovinne
20:58
2108 80f0

March 06 2017

modiglovinne
21:46
1033 7f78 500
modiglovinne
21:42
Z cierpienia innych,Twoje własne nie minie.
— lovinne

February 18 2017

modiglovinne
00:01
Rozumiesz? On by się sprzedał za tamburyn.
— lovinne

February 15 2017

modiglovinne
23:43
Pieczenie w płucach i cierpkie usta, a ja dalej nie mogę oderwać jej palców od swojego policzka.
— lovinne
modiglovinne
23:21
Widziałem, widziałem jak na niego patrzyła. Teraz wiem, wolałbym mieć raka niż nieuczciwe serce.
— lovinne
Reposted bybadblood badblood
modiglovinne
22:53
7174 b674 500
Reposted byitmakesmecalm itmakesmecalm
modiglovinne
09:35
5661 ed40
Reposted byzamknioczycontrolhp

July 10 2015

modiglovinne
09:49
2321 a766 500

July 07 2015

modiglovinne
20:24
Moja uwaga skupia się na słuchu. Psoty mojej podświadomości, która wie, że kochasz muzykę. 
— lovinne
modiglovinne
13:47
7899 fb09
modiglovinne
13:04
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
modiglovinne
12:57
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka

July 02 2015

modiglovinne
18:08
7569 58e0
modiglovinne
17:46
Brakuje mi jej. Miłości. Bycia kochanym. Twarzy, która na ciebie patrzy i uśmiecha się dlatego, że jesteś. Dłoni, która szuka cię przez sen. Kogoś, z kim jestem cały. Kogoś, kogo twarz chciałbym widzieć, zasypiając na zawsze. Kogoś, kto jest moim domem. 
— Nina George
Reposted byasylopathjustshineonlesnystworek

July 01 2015

modiglovinne
15:53
4337 1b57 500
f.L.A
Reposted byshowmetherainbowjustbraindumpbudas

June 30 2015

modiglovinne
19:05
Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.
— Helen Keller
Reposted byjustbraindump justbraindump
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl